LeMaoult J, Caumartin J, Daouya M, Switala M, Rebmann V, Arnulf B, Carosella ED


Nature: J Hematol Oncol. 2015 Mar 14;8:24
Link: doi: 10.1186/s13045-015-0114-8